Gewone vorm

Gebruik van de Catechismus aangepast aan de Zondagen van het jaar. #

Deze pagina geeft een overzicht van de zondagen volgens de liturgische kalender volgens het lectionarium voor de eucharistievieringen in de vernieuwde Latijnse ritus, die tot stand kwam na het tweede Vaticaans concilie (“de gewone vorm van de Latijnse ritus”). De inhoud bestaat uit verwijzingen naar de Romeinse Catechismus (deze website) voor de lezingen die ook in het tridentijnse kalender voorkwamen. Om tot een volledig jaaroverzicht te komen, zijn ook de verwijzingen opgenomen naar de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK, via de website RKDocumenten.nl), gebaseerd op het document Homiletic Directory van de congregatie van de goddelijke eredienst uit 2015.
Homiletische suggesties voor komende zondag

Eerste Zondag van de Advent, jaar A. #

 • CKK 668-677, 769: de laatste verdrukking en de wederkomst van Christus in heerlijkheid
 • CKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: “Kom, hier Jezus!”
 • CKK 2729-2733: nederige waakzaamheid van het hart

Eerste Zondag van de Advent, jaar B. #

 • CKK 668-677, 769: de laatste verdrukking en de wederkomst van Christus in heerlijkheid
 • CKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: “Kom, Here Jezus!”
 • CKK 35: God geeft de mensheid genade om Openbaring te aanvaarden, de Messias te verwelkomen
 • CKK 827, 1431, 2677, 2839: erkennen dat we zondaars zijn

Eerste Zondag van de Advent, jaar C. #

 • Er zullen tekens zijn in zon en maan, enz. Luc. XXI, 25 en volg. Dit Evangelie moet behandeld worden in verband met het algemeen oordeel, Daarom zal de pastoor hier gebruiken hetgeen gezegd werd over het zevende artikel van het Symbolum : « Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden ».
 • CKK 668-677, 769: de laatste verdrukking en de wederkomst van Christus in heerlijkheid
 • CKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: “Kom, Here Jezus!”
 • CKK 439, 496, 559, 2616: Jezus is de Zoon van David
 • CKK 207, 210-214, 270, 1062-1063: God is trouw en barmhartig

Tweede Zondag van de Advent, jaar A. #

 • CKK 522, 711-716, 722: de profeten en de verwachting van de Messias
 • CKK 523, 717-720: de missie van Johannes de Doper
 • CKK 1427-29: bekering van de gedoopten

Tweede Zondag van de Advent, jaar B. #

 • CKK 522, 711-716, 722: de profeten en de verwachting van de Messias
 • CKK 523, 717-720: de missie van Johannes de Doper
 • CKK 1042-1050: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Tweede Zondag van de Advent, jaar C. #

Derde Zondag van de Advent, jaar A. #

 • Johannes, die in de gevangenis de daden van de Christus vernomen had… Zijt gij het die komt… Matth. XI, 2 en volg. Deze ondervraging leert ons met hoeveel ijver wij moeten zorgen dat wij, en degenen die van ons afhangen, onderricht worden in al wat het geloof aangaat. Gegevens daarover vindt men in het eerste hoofdstuk van de catechismus.
 • In de gevangenis. We moeten bereid zijn gevangenis en dood te onderstaan voor het geloof ; en het is niet genoeg het geloof te bewaren in het hart, we moeten het ook belijden.
 • CKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: vreugde
 • CKK 227, 2613, 2665, 2772: geduld
 • CKK 439, 547-550, 1751: Jezus verricht Messiaanse tekenen

Derde Zondag van de Advent, jaar B. #

Derde Zondag van de Advent, jaar C. #

Vierde Zondag van de Advent, jaar A. #

 • CKK 496-507, 495: Maria’s maagdelijke moederschap
 • CKK 437, 456, 484-486, 721-726: Maria de Moeder van Christus door de Heilige Geest
 • CKK 1846: Jezus als Verlosser geoopenbaard aan Jozef
 • CKK 445, 648, 695: Christus, de Zoon van God in zijn opstaand
 • CKK 143-149, 494, 2087: de “gehoorzaamheid van het geloof”

Vierde Zondag van de Advent, jaar B. #

Vierde Zondag van de Advent, jaar C. #

Kerstmis, jaar A-B-C. #

Heilige Familie, jaar A. #

Heilige Familie, jaar B. #

Heilige Familie, jaar C. #

Feest van Heilige Maria, moeder van God, jaar A-B-C. #

Tweede Zondag na Kerstmis, jaar A-B-C. #

Openbaring van de Heer, jaar A-B-C. #

Aswoensdag, jaar A-B-C. #

Eerste Zondag van de vasten, jaar A. #

Eerste Zondag van de vasten, jaar B. #

 • CKK 394, 538-540, 2119: de verzoeking van Jezus
 • CKK 2846-2849: “Leid ons niet in verzoeking”
 • CKK 56-58, 71: het verbond met Noach
 • CKK 845, 1094, 1219: De ark van Noach is een voorafbeelding van de kerk en de doop
 • CKK 1116, 1129, 1222: Verbond en sacramenten (vooral de doop)
 • CKK 1257, 1811: God redt door de doop

Eerste Zondag van de vasten, jaar C. #

 • CKK 394, 538-540, 2119: de verzoeking van Jezus
 • CKK 2846-2849: “Leid ons niet in verzoeking”
 • CKK 1505: Christus bevrijdt van het kwaad
 • CKK 142-143, 309: geloof als onderwerping aan God, antwoord op God, antwoord op het kwaad
 • CKK 59-63: God vormt zijn priesterlijke volk door Abraham en de Exodus

Tweede Zondag van de vasten, jaar A. #

Tweede Zondag van de vasten, jaar B. #

Tweede Zondag van de vasten, jaar C. #

 • CKK 554-556, 568: de Transfiguratie
 • CKK 59, 145-146, 2570-2572: de gehoorzaamheid van Abraham
 • CKK 1000: geloof opent de weg om het mysterie van de opstanding te begrijpen
 • CKK 645, 999-1001: de opstanding van het lichaam

Derde Zondag van de vasten, jaar A. #

Derde Zondag van de vasten, jaar B. #

 • CKK 459, 577-582: Jezus en de wet
 • CKK 593, 583-586: Tempel prefigureert Christus; hij is de tempel
 • CKK 1967-1968: de nieuwe wet voltooit de oude
 • CKK 272, 550, 853: De kracht van Christus geopenbaard in het kruis

Derde Zondag van de vasten, jaar C. #

Vierde Zondag van de vasten, jaar A. #

Vierde Zondag van de vasten, jaar B. #

Vierde Zondag van de vasten, jaar C. #

 • CKK 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: de verloren zoon
 • CKK 207, 212, 214: God is trouw aan zijn beloften
 • CKK 1441, 1443: God vergeeft zonde en herstelt de zondaar in de gemeenschap
 • CKK 982: de deur van vergeving staat open voor iedereen die zich bekeert
 • CKK 1334: Israëls dagelijks brood was de vrucht van het beloofde land

Vijfde Zondag van de vasten, jaar A. #

 • CKK 992-996: de progressieve openbaring van de opstanding
 • CKK 549, 640, 646: een messiaans teken oprichten dat voorafgaat aan de opstanding van Christus
 • CKK 2603-2604: het gebed van Jezus voor de opwekking van Lazarus
 • CKK 1002-1004: onze huidige ervaring van opstanding
 • CKK 1402-1405, 1524: de eucharistie en de opstanding
 • CKK 989-990: de opstanding van het lichaam

Vijfde Zondag van de vasten, jaar B. #

 • CKK 606-607: Het leven van Christus een offer aan de Vader
 • CKK 542, 607: Het verlangen van Christus om zijn leven te geven voor onze redding
 • CKK 690, 729: de Geest verheerlijkt de Zoon, de Zoon verheerlijkt de Vader
 • CKK 662, 2853: Christus steeg op in heerlijkheid als onze overwinning
 • CKK 56-64, 220, 715, 762, 1965: de geschiedenis van de convenanten

Vijfde Zondag van de vasten, jaar C. #

Palmzondag, jaar A. #

Palmzondag, jaar B. #

 • CKK 557-560: Christus' intocht in Jeruzalem
 • CKK 602-618: het lijden van Christus
 • CKK 2816: Christus' koningschap verkregen door zijn dood en opstanding
 • CKK 654, 1067-1068, 1085, 1362: het Paasmysterie en de liturgie

Palmzondag, jaar C. #

 • CKK 557-560: Christus' intocht in Jeruzalem
 • CKK 602-618: het lijden van Christus
 • CKK 2816: Christus' koningschap verkregen door zijn dood en opstanding
 • CKK 654, 1067-1068, 1085, 1362: het Paasmysterie en de liturgie

Witte Donderdag, jaar A-B-C. #

 • CKK 1337-1344: de instelling van de Eucharistie - CKK 1359-1361: Eucharistie als dankzegging
 • CKK 610, 1362-1372, 1382, 1436: Eucharistie als offer
 • CKK 1373-1381: de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie
 • CKK 1384-1401, 2837: Heilige Communie
 • CKK 1402-1405: de Eucharistie als de belofte van heerlijkheid
 • CKK 611, 1366: de instelling van het priesterschap bij het Laatste Avondmaal

Goede Vrijdag, jaar A-B-C. #

Pasen, jaar A-B-C. #

Tweede Paasdag, jaar A-B-C. #

Tweede Zondag van Pasen, jaar A-B-C. #

Derde Zondag van Pasen, jaar A. #

Derde Zondag van Pasen, jaar B. #

 • CKK 1346-1347: de Eucharistie en de ervaring van de discipelen in Emmaus
 • CKK 642-644, 857, 995-996: de apostelen en discipelen als getuigen van de opstanding
 • CKK 102, 601, 426-429, 2763: Christus de sleutel tot het interpreteren van de hele Schrift
 • CKK 519, 662, 1137: Christus, onze Voorspraak in de hemel

Derde Zondag van Pasen, jaar C. #

Vierde Zondag van Pasen, jaar A. #

Vierde Zondag van Pasen, jaar B. #

Vierde Zondag van Pasen, jaar C. #

Vijfde Zondag van Pasen, jaar A. #

Vijfde Zondag van Pasen, jaar B. #

Vijfde Zondag van Pasen, jaar C. #

Zesde Zondag van Pasen, jaar A. #

Zesde Zondag van Pasen, jaar B. #

Zesde Zondag van Pasen, jaar C. #

Hemelvaart van de Heer, jaar A. #

Hemelvaart van de Heer, jaar B. #

Hemelvaart van de Heer, jaar C. #

Zevende Zondag van Pasen, jaar A. #

Zevende Zondag van Pasen, jaar B. #

 • CKK 2746-2751: Het gebed van Christus bij het Laatste Avondmaal
 • CKK 2614, 2741: Jezus bidt voor ons
 • CKK 611, 2812, 2821: Jezus’ gebed heiligt ons, vooral in de Eucharistie

Zevende Zondag van Pasen, jaar C. #

 • CKK 521: door Christus leven we in gemeenschap met Vader
 • CKK 787-790, 795, 1044-1047: de Kerk is gemeenschap met en in Christus

Pinksteren, jaar A-B-C. #

Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid, jaar A. #

Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid, jaar B. #

Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid, jaar C. #

Feest van het Heilig Sacrament, jaar A. #

Feest van het Heilig Sacrament, jaar B. #

Feest van het Heilig Sacrament, jaar C. #

Het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus, jaar A. #

 • CKK 210-211, 604: Gods barmhartigheid
 • CKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Christus' liefde voor iedereen
 • CKK 2669: het Hart van Christus verdient aanbidding
 • CKK 766, 1225: de kerk geboren uit de doorboorde zijde van Christus
 • CKK 1432, 2100: De liefde van Christus raakt ons hart

Het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus, jaar B. #

 • CKK 210-211, 604: Gods barmhartigheid
 • CKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Christus' liefde voor iedereen
 • CKK 2669: het Hart van Christus verdient aanbidding
 • CKK 766, 1225: de kerk geboren uit de doorboorde zijde van Christus
 • CKK 1432, 2100: De liefde van Christus raakt ons hart

Het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus, jaar C. #

 • CKK 210-211, 604: Gods barmhartigheid
 • CKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Christus' liefde voor iedereen
 • CKK 2669: het Hart van Christus verdient aanbidding
 • CKK 766, 1225: de kerk geboren uit de doorboorde zijde van Christus
 • CKK 1432, 2100: De liefde van Christus raakt ons hart

Tweede Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 604-609: Jezus het Lam van God dat alle zonden wegneemt
 • CKK 689-690: missie van de Zoon en de Heilige Geest

Tweede Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 462, 516, 2568, 2824: de wil van de Vader vervuld in Christus
 • CKK 543-546: om het Koninkrijk te verwelkomen, verwelkom het Woord van God
 • CKK 873-874: Christus de bron van christelijke roeping
 • CKK 364, 1004: de waardigheid van het lichaam
 • CKK 1656, 2226: kinderen helpen hun roeping te ontdekken

Tweede Zondag door het jaar, jaar C. #

Derde Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 551, 765: de roep van de Twaalf
 • CKK 541-543: Regering van God roept en verzamelt Joden en heidenen
 • CKK 813-822: eenheid van de kerk

Derde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 51-64: Gods plan van Openbaring
 • CKK 1427-1433: innerlijke, voortdurende bekering
 • CKK 1886-1889: bekering en samenleving

Derde Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 714: Oudtestamentische verwachting van de Messias en de Geest
 • CKK 1965-1974: nieuwe wet en evangelie
 • CKK 106, 108, 515: God inspireert menselijke schrijvers van de Schrift en lezers
 • CKK 787-795: de kerk als het lichaam van Christus

Vierde Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 459, 520-521: Jezus een model van de zaligsprekingen voor volgelingen
 • CKK 1716-1724: oproep tot zaligspreking
 • CKK 64, 716: het arme en nederige overblijfsel draagt ​​hoop op de Messias

Vierde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 547-550: Jezus begeleidt woorden met wonderen
 • CKK 447, 438, 550: Jezus’ macht over demonen
 • CKK 64, 762, 2595: de rol van de profeet
 • CKK 922, 1618-1620: maagdelijkheid omwille van het Koninkrijk

Vierde Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 436, 1241, 1546: Christus als profeet
 • CKK 904-907: onze deelname aan het profetische ambt van Christus
 • CKK 103-104: geloof, het begin van het eeuwige leven
 • CKK 1822-1829: liefdadigheid
 • CKK 772-773, 953: communie in de kerk
 • CKK 314, 1023, 2519: zij in de hemel aanschouwen God van aangezicht tot aangezicht

Vijfde Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 782: Volk van God om zout en licht te zijn
 • CKK 2044-2046: moreel leven en missionair getuigenis
 • CKK 2443-2449: licht op werken van barmhartigheid, liefde voor de armen
 • CKK 1243: de gedoopten (neofyten) zullen het licht van de wereld zijn
 • CKK 272: De gekruisigde Christus is de wijsheid van God

Vijfde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 547-550: genezing als teken van de messiaanse tijd
 • CKK 1502-1505: Christus de Genezer
 • CKK 875, 1122: de urgentie van prediking

Vijfde Zondag door het jaar, jaar C. #

Zesde Zondag door het jaar, jaar A. #

Zesde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1474: leven in Christus verenigt alle gelovigen in Hem
 • CKK 1939-1942: menselijke solidariteit
 • CKK 2288-2291: respect voor gezondheid

Zesde Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 1820: Christelijke hoop begint bij het geven van de zaligsprekingen
 • CKK 2544-2547: armoede van hart; de Heer treurt over de rijken
 • CKK 655, 989-991, 1002-1003: hoop op de opstanding

Zevende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 1933, 2303: naastenliefde onverenigbaar met haat tegen vijanden
 • CKK 2262-2267: verbod om anderen kwaad te doen behalve uit zelfverdediging
 • CKK 2842-2845: gebed en vergeving van vijanden
 • CKK 2012-2016: de volmaaktheid van de hemelse Vader roept iedereen op tot heiligheid
 • CKK 1265: we worden tempels van de Heilige Geest in de doop
 • CKK 2684: heiligen zijn tempels van de Heilige Geest

Zevende Zondag door het jaar, jaar B. #

Zevende Zondag door het jaar, jaar C. #

Achtste Zondag door het jaar, jaar A. #

Achtste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 772-773, 796: de Kerk, het mysterie van de vereniging met God
 • CKK 796: de kerk als de bruid van Christus

Achtste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 2563: het hart is het huis van de waarheid
 • CKK 1755-1756: goede daden en slechte daden
 • CKK 1783-1794: gewetensvorming en besluitvorming
 • CKK 2690: spirituele leiding
 • CKK 1009-1013: Christelijke kijk op de dood

Negende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2822-2827: “Uw wil geschiede”
 • CKK 2611: bidden is de bereidheid om Gods wil te doen
 • CKK 1987-1995: rechtvaardiging

Negende Zondag door het jaar, jaar B. #

Negende Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 543-546: allen zijn geroepen om het Koninkrijk van God binnen te gaan
 • CKK 774-776: de kerk als universeel heilsacrament
 • CKK 2580: Het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel
 • CKK 583-586: Jezus en de tempel

Tiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 545, 589: Jezus roept zondaars en vergeeft ze
 • CKK 2099-2100: het offer dat God behaagt
 • CKK 144-146, 2572: Abraham een ​​voorbeeld van geloof

Tiende Zondag door het jaar, jaar B. #

Tiende Zondag door het jaar, jaar C. #

Elfde Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 551, 761-766: de kerk voorafgegaan in de oudtestamentische gemeenschap
 • CKK 783-786: de kerk een priesterlijk, profetisch, koninklijk volk
 • CKK 849-865: de apostolische missie van de kerk

Elfde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 543-546: aankondiging van het Koninkrijk van God
 • CKK 2653-2654, 2660, 2716: het Koninkrijk groeit door het Woord te horen

Elfde Zondag door het jaar, jaar C. #

Twaalfde Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 852: de Geest van Christus ondersteunt de christelijke missie
 • CKK 905: evangeliseren door het voorbeeld van het leven
 • CKK 1808, 1816: moedig getuigenis van geloof overwint angst en dood
 • CKK 2471-2474: getuig van de waarheid
 • CKK 359, 402-411, 615: Adam, erfzonde, Christus de nieuwe Adam

Twaalfde Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 423, 464-469: Jezus, ware God en ware mens
 • CKK 1814-1816: geloof als gave van God, en menselijk antwoord
 • CKK 671-672: geloof behouden in tegenspoed

Twaalfde Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 599-605: De verlossende dood van Christus in het heilsplan
 • CKK 1435: neem dagelijks het kruis op en volg Christus
 • CKK 787-791: Kerk is gemeenschap met Christus
 • CKK 1227, 1243, 1425, 2348: Christus “aandoen”; doop en kuisheid

Dertiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2232-2233: Christus volgen is de eerste roeping van de christen
 • CKK 537, 628, 790, 1213, 1226-1228, 1694: doop, sterven aan jezelf, leven voor Christus
 • CKK 1987: genade rechtvaardigt door geloof en doop

Dertiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 548-549, 646, 994: Jezus wekt de doden op
 • CKK 1009-1014: dood getransformeerd door Christus
 • CKK 1042-1050: hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Dertiende Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 587: Jezus' opstijging naar Jeruzalem voor zijn dood en opstanding
 • CKK 2052-2055: Meester, wat moet ik doen…?
 • CKK 1036, 1816: de urgentie van discipelschap

Veertiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 514-521: kennis van mysteries van Christus, gemeenschap in zijn mysteries
 • CKK 238-242: de Vader wordt geopenbaard door de Zoon
 • CKK 989-990: de opstanding van het lichaam

Veertiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 2581-2584: profeten en bekering van het hart
 • CKK 436: Christus als profeet
 • CKK 162: volharding in het geloof
 • CKK 268, 273, 1508: macht wordt geperfectioneerd in zwakheid

Veertiende Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 541-546: het Koninkrijk van God is nabij
 • CKK 787, 858-859: de apostelen, verenigd met de missie van Christus
 • CKK 2122: “de arbeider verdient zijn voedsel”
 • CKK 2816-2821: “Uw koninkrijk kome”
 • CKK 555, 1816, 2015: het kruis als de weg om Christus te volgen

Vijftiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 546: Christus onderwijst door middel van gelijkenissen
 • CKK 1703-1709: vermogen om de stem van God te kennen en ermee te beantwoorden
 • CKK 2006-2011: God associeert de mens in het werken van genade
 • CKK 1046-1047: scheppingsdeel van het nieuwe universum
 • CKK 2707: de waarde van meditatie

Vijftiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1506-1509: discipelen delen in de genezingsmissie van Christus
 • CKK 737-741: Kerk geroepen om te verkondigen en te getuigen
 • CKK 849-856: oorsprong en reikwijdte van de missie van de kerk
 • CKK 1122, 1533: missiegerichtheid
 • CKK 693, 698, 706, 1107, 1296: de Heilige Geest als Gods garantie en zegel
 • CKK 492: Maria als een uniek voorbeeld van gekozen te zijn vóór de grondlegging van de wereld

Vijftiende Zondag door het jaar, jaar C. #

Zestiende Zondag door het jaar, jaar A. #

Zestiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 2302-2306: Christus onze vrede
 • CKK 2437-2442: getuigen en werkers voor vrede en recht

Zestiende Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 2571: Abrahams gastvrijheid
 • CKK 2241: verwelkom de vreemdeling
 • CKK 2709-2719: contemplatie
 • CKK 618, 1508: delen in het lijden van Christus voor zijn lichaam
 • CKK 568, 772: “de hoop der heerlijkheid” in de Kerk en in haar sacramenten

Zeventiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 407: kan de wond van de zonde niet negeren in het onderscheiden van de menselijke situatie
 • CKK 1777-1785: morele besluitvorming in overeenstemming met Gods wil
 • CKK 1786-1789: zoeken naar de wil van God in de goddelijke wet in moeilijke omstandigheden
 • CKK 1038-1041: scheiding van goed en kwaad bij het oordeel
 • CKK 1037: God verordineert niemand tot de hel

Zeventiende Zondag door het jaar, jaar B. #

Zeventiende Zondag door het jaar, jaar C. #

Achttiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2828-2837: geef ons heden ons dagelijks brood
 • CKK 1335: het wonder van de broden is een voorafbeelding van de Eucharistie
 • CKK 1391-1401: de vruchten van de Heilige Communie

Achttiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1333-1336: Eucharistische tekenen van brood en wijn
 • CKK 1691-1696: leven in Christus

Achttiende Zondag door het jaar, jaar C. #

Negentiende Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 164: testen van geloofservaringen
 • CKK 272-274: alleen geloof kan mysterieuze wegen van voorzienigheid volgen
 • CKK 671-672: cultiveer in moeilijke tijden het vertrouwen dat alles onderworpen is aan Christus
 • CKK 56-64, 121-122, 218-219: geschiedenis van convenanten; Gods liefde voor Israël
 • CKK 839-840: de relatie van de kerk met het Joodse volk

Negentiende Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1341-1344: “Doe dit ter nagedachtenis aan mij”
 • CKK 1384-1390: nemen en eten: Communie

Negentiende Zondag door het jaar, jaar C. #

Twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 543-544: Koninkrijk eerst aan Israël, nu voor allen die geloven
 • CKK 674: Christus' komende hoop voor Israël; hun definitieve aanvaarding van de Messias
 • CKK 2610: kracht van aanroeping met oprecht geloof
 • CKK 831, 849: de katholiciteit van de kerk

Twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1402-1405: de Eucharistie, belofte van toekomstige heerlijkheid
 • CKK 2828-2837: de Eucharistie is ons dagelijks brood
 • CKK 1336: schandaal

Twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 575-576: Christus, een teken van tegenspraak
 • CKK 1816: een discipel moet met vrijmoedigheid getuigen van het geloof
 • CKK 2471-2474: getuigenis afleggen van de waarheid
 • CKK 946-957, 1370, 2683-2684: onze gemeenschap met de heiligen
 • CKK 1161: heilige beelden herinneren ons aan de “wolk van getuigen”

Een en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 551-553: de sleutels van het koninkrijk
 • CKK 880-887: fundamenten van eenheid: het college van bisschoppen met zijn hoofd, de opvolger van Peter

Een en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Een en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 543-546: allemaal geroepen om het Koninkrijk binnen te gaan
 • CKK 774-776: de kerk als universeel heilsacrament
 • CKK 2825-2827: doe de wil van de Vader om het Koninkrijk binnen te gaan
 • CKK 853, 1036, 1344, 1889, 2656: de smalle weg

Twee en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 618: Christus roept zijn discipelen om het kruis op te nemen en hem te volgen
 • CKK 555, 1460, 2100: het kruis als de weg naar de heerlijkheid van Christus
 • CKK 2015: weg naar perfectie via het kruis
 • CKK 2427: ons kruis dragen in het dagelijks leven

Twee en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Twee en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 525-526: de menswording als een mysterie van nederigheid
 • CKK 2535-2540: de aandoening van de begeerte
 • CKK 2546, 2559, 2631, 2713: gebed roept op tot nederigheid en armoede van geest
 • CKK 1090, 1137-1139: onze deelname aan de hemelse liturgie
 • CKK 2188: Zondag laten we delen in de feestelijke samenkomst van de hemel

Drie en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2055: de decaloog samengevat in één bevel om lief te hebben
 • CKK 1443-1445: verzoening met de kerk
 • CKK 2842-2845: “gelijk wij hen vergeven die tegen ons overtreden”

Drie en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • Ze smeken Hem om hem de hand op te leggen. Marc. VII, 32. Deze mensen die voor een doofstomme van Jezus de genezing afsmeken, leren ons dat we voor anderen moeten bidden. Voor wie moeten we bidden en hoe ?
 • Hij stak zijn vingeren in zijn oren. Naar het voorbeeld van Christus, tekenen wij, in het Doopsel, de ogen, de oren, de borst en de schouders van het kind met het heilig kruisteken. Zie de ceremoniën van het Doopsel.
 • Opziende naar de hemel zuchtte Hij. Waarom zeggen wij dat God in de hemel woont, als Hij toch overal tegenwoordig is ? De Heilige Schriftuur zegt dat wij doof en stom en blind zijn door de zonde ; zie de gevolgen van de zonde.
 • CKK 1503-1505: Christus de Geneesheer
 • CKK 1151-1152: tekens gebruikt door Christus; sacramentele tekens
 • CKK 270-271: de barmhartigheid van God

Drie en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 273, 300, 314: Gods transcendentie
 • CKK 36-43: kennis van God volgens de kerk
 • CKK 2544: verkies Christus boven al het andere
 • CKK 914-919, 931-932: Christus volgen in het godgewijde leven

Vier en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

Vier en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 713-716: het pad van de Messias uitgestippeld in de “Servant Songs”
 • CKK 440, 571-572, 601: Jezus leed en stierf voor onze redding
 • CKK 618: onze deelname aan het offer van Christus
 • CKK 2044-2046: goede werken manifesteren geloof

Vier en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 210-211: God van barmhartigheid
 • CKK 604-605, 1846-1848: God neemt het initiatief tot verlossing
 • CKK 1439, 1700, 2839: de verloren zoon als voorbeeld van bekering
 • CKK 1465, 1481: de verloren zoon en het sacrament van boetedoening

Vijf en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

Vijf en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Vijf en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

Zes en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 1807: rechtvaardige persoon die zich onderscheidt door gebruikelijke rechtschapenheid jegens anderen
 • CKK 2842: alleen de Heilige Geest kan ons de gezindheid van Christus geven
 • CKK 1928-1930, 2425-2426: de verplichting tot sociale rechtvaardigheid
 • CKK 446-461: de heerschappij van Christus
 • CKK 2822-2827: “Uw wil geschiede”

Zes en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Zes en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

Zeven en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 755: de kerk als Gods wijngaard
 • CKK 1830-1832: gaven en vruchten van de Heilige Geest
 • CKK 443: profeten zijn de dienaren, Christus is de Zoon

Zeven en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Zeven en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 153-165, 2087-2089: geloof
 • CKK 84: de geloofswaarborg gegeven aan de kerk
 • CKK 91-93: het bovennatuurlijke gevoel van geloof

Acht en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

Acht en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Acht en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

Negen en twintigste Zondag door het jaar, jaar A. #

Negen en twintigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 599-609: De verlossende dood van Christus in het heilsplan
 • CKK 520: Christus' zelfontlediging als een voorbeeld voor ons om na te volgen
 • CKK 467, 540, 1137: Christus de Hogepriester

Negen en twintigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 2574-2577: Mozes en gebed van voorbede
 • CKK 2629-2633: smeekbede
 • CKK 2653-2654: het Woord van God, een bron van gebed
 • CKK 2816-2821: “Uw koninkrijk kome”
 • CKK 875: urgentie van de predikingstaak

Dertigste Zondag door het jaar, jaar A. #

Dertigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 547-550: Jezus verrichtte messiaanse tekenen
 • CKK 1814-1816: geloof, een gave van God
 • CKK 2734-2737: kinderlijk vertrouwen in gebed

Dertigste Zondag door het jaar, jaar C. #

Een en dertigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2044: moreel leven en christelijk getuigenis
 • CKK 876, 1550-1551: priesterschap voor dienst; menselijke zwakheid van leiders

Een en dertigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 2083: geboden als oproep tot een reactie van liefde
 • CKK 2052, 2093-2094: het eerste gebod
 • CKK 1539-1547: heilige wijdingen in de economie van het heil

Een en dertigste Zondag door het jaar, jaar C. #

Twee en dertigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 671-672: we wachten tot iedereen onderworpen is aan Christus
 • CKK 988-991: de rechtvaardige zal voor altijd leven met de verrezen Christus
 • CKK 1036, 2612: waakzaam wachtend op de wederkomst van de Heer

Twee en dertigste Zondag door het jaar, jaar B. #

Twee en dertigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 992-996: de progressieve openbaring van de opstanding
 • CKK 997-1004: onze opstanding in Christus
 • CKK 1023-1029: hemel
 • CKK 1030-1032: vagevuur, de laatste zuivering

Drie en dertigste Zondag door het jaar, jaar A. #

 • CKK 2006-2011: onze verdiensten voor goede werken komen van Gods goedheid
 • CKK 1038-1041: onze werken gemanifesteerd bij het Laatste Oordeel
 • CKK 1048-1050: bezig blijven terwijl we wachten op de wederkomst van de Heer
 • CKK 1936-1937: diversiteit aan talenten
 • CKK 2331, 2334: waardigheid van de vrouw
 • CKK 1603-1605: huwelijk in de volgorde van de schepping

Drie en dertigste Zondag door het jaar, jaar B. #

 • CKK 1038-1050: het Laatste Oordeel; hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 • CKK 613-614, 1365-1367: Het enige volmaakte offer van Christus en de Eucharistie

Drie en dertigste Zondag door het jaar, jaar C. #

 • CKK 162-165: volharding in het geloof; geloof als het begin van het eeuwige leven
 • CKK 675-677: het laatste proces van de kerk
 • CKK 307, 531, 2427-2429: menselijke arbeid als verlossing
 • CKK 673, 1001, 2730: de laatste dag

Hoogfeest van Christus Koning, jaar A. #

Hoogfeest van Christus Koning, jaar B. #

Hoogfeest van Christus Koning, jaar C. #

ANDERE HEILIGE DAGEN #

19 maart: Hoogfeest van Sint-Jozef. #

29 juni: Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. #

15 augustus: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria. #

1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. #

8 december: Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. #