Vierde Deel: Het Gebed

Vierde Deel: Het Gebed #

Noodzakelijkheid van het gebed

Nut van het gebed

Delen van het gebed

Wat moet men vragen in het gebed ?

Voor wie moeten we bidden ?

Wie moeten wij aanroepen ?

De voorbereiding tot het gebed

Hoe moeten we bidden ?

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Eerste vraag — Geheiligd zij uw Naam

Tweede vraag — Ons toekome uw rijk

Derde vraag — Uw Wil geschiede

Vierde vraag — Geef ons heden ons dagelijks brood

Vijfde vraag — En vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren

Zesde vraag — En leid ons niet in bekoring

Zevende vraag — Maar verlos ons van de kwade

Het laatste woord van het gebed : Amen