De Catechismus van het Concilie van Trente

De Catechismus van het Concilie van Trente #

De Romeinse Catechismus - Catechismus Romanus ex decreto SS. Concilii Tridentini

CATECHISMUS VAN HET CONCILIE VAN TRENTE (1566)
UIT HET LATIJN VERTAALD DOOR F. VERMUYTEN, PR.
MECHELEN - H. DESSAIN
DRUKKER VAN Z. H. DEN PAUS, VAN DE HH. CONGREGATIEN DER RITUSSEN EN DER PROPAGANDA EN VAN HET AARTSBISDOM MECHELEN
IMPRIMATUR

Mechlinie, die 25 Martii 1935

᛭ J. E. CARD. VAN ROEY, Archiep. Mechlinien.

Homiletische suggesties voor komende zondag

Verantwoording

Encycliek Acerbo Nimis (1905)

Inleiding

Liturgische kalender

Eerste Deel: Het Symbolum des Geloofs

Tweede Deel: De Sacramenten

Derde Deel: De tien Geboden van God

Vierde Deel: Het Gebed

Gedigitaliseerd door Geloven Leren

De volledige tekst is ook beschikbaar als EPUB-bestand voor e-readers.