De Catechismus van het Concilie van Trente

De Catechismus van het Concilie van Trente #

De Romeinse Catechismus - Catechismus Romanus ex decreto SS. Concilii Tridentini

CATECHISMUS VAN HET CONCILIE VAN TRENTE (1566)

UIT HET LATIJN VERTAALD DOOR F. VERMUYTEN, PR.

MECHELEN

H. DESSAIN

DRUKKER VAN Z. H. DEN PAUS, VAN DE HH. CONGREGATIEN DER RITUSSEN EN DER PROPAGANDA EN VAN HET AARTSBISDOM MECHELEN

IMPRIMATUR

Mechlinie, die 25 Martii 1935

᛭ J. E. CARD. VAN ROEY,
Archiep. Mechlinien.

Homiletische suggesties voor komende zondag

Gedigitaliseerd door Geloven Leren